Verksamhetsutveckling
Marknadsanalys
Seminarie
Sociala nätverk koncept
Tillsammans mot gemensamma mål
Optimering, inte ökad press

Vi erbjuder tjänster inom

ledning och styrning

För att säkerställa bestående resultat i organisationens utvecklingsresa är en av de viktigaste faktorerna att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos berörd personal.

Med stark förändringsledning identifierar vi behov och använder de strukturer och framgångsfaktorer som krävs för att förändringen ska bli bestående och möjlig att fortsätta att förädla gentemot morgondagens krav.

IT-styrning

Processer, nyckeltal och andra faktorer som används för att effektivt styra en verksamhet behöver tydligt hänga ihop och fungera effektivt tillsammans.

Därför använder vi oss av vår erfarenhet kring hur olika ramverk, metoder och modeller, optimalt, kan användas när vi hjälper våra kunder att etablera eller utveckla sin förmåga att styra och leda en verksamhet.

Chef att hyra

Under en period kan en tillfällig chef avlasta eller ersätta en ordinarie chef. En lösning som ofta är bra vid känsliga, komplexa eller mer akuta situationer.

Med vår erfarenhet får du en chef som, inte bara förstår styrmekanismerna i en verksamhet, utan även en ledare som har förståelse för hur människor fungerar i olika situationer och snabbt kan sätta sig in, och effektivt verka i aktuellt sammanhang.