IT-styrning

Det ställs allt högre krav på styrningen i de flesta organisationer för att kunna leverera konkurrenskraft, kundnytta och affärsvärde. Förståelsen för hur vi kopplar visioner och affärsmål till verksamhetsutvecklingen med stöd av teknik är ett av fundamenten för en allt mer förväntansfull och digitaliserad omvärld.
Därför använder vi oss av våra erfarenheter kring välkända ramverk, modeller och processmetoder när vi hjälper våra kunder att analysera, rekommendera, definiera samt formulera visioner, strategier och mål för den fortsatta utvecklingen.
Inom IT-styrning hjälper vi våra kunder exempelvis med strategi- och visionsarbeten, mognadsanalyser, sourcinganalyser, leverantörsstyrning och revisioner.
  • Facebook

info@capacit.se

+46 (0) 76-145 02 28

Örebro