Chef att hyra

Med gedigen kunskap och erfarenhet av strategiskt, taktiskt och operativt ledarskap agerar vi interimschef vid organisations- eller verksamhetsförändringar.
 
Förändringar som kan innebära vidareutveckling av organisationer, verksamhetsnära processer och arbetssätt. Men även nedskärnings- eller avvecklingsuppdrag där beteenden, olika individers perspektiv och inte minst kultur och nuvarande ledar- och chefskap sätts på prov.
Eller så agerar vi interimschef vid mer akuta situationer där en tillfällig chef snabbt behövs under en begränsad tid.
  • Facebook

info@capacit.se

+46 (0) 76-145 02 28

Örebro