Förändringsledning

Vanliga uppdrag är vidareutveckling och förändring av organisationer, verksamhetsnära processer och arbetssätt. Förändringar där beteenden, olika individers perspektiv och inte minst kultur och nuvarande ledar- och chefskap sätts på prov.
Vi genomför objektiva analyser för att sedan på saklig grund, med aktiv ledning, både förankra och driva initiativen vidare till förväntat resultat. Det når vi bland annat genom att, tillsammans med våra kunder, etablera ett så starkt gemensamt team som möjligt.
 
Att kundernas egen personal är delaktiga och aktiva i förändringsarbetet ser vi som en självklarhet och en framgångsfaktor för effektiv överlämning. Det borgar för att det kontinuerliga förbättringsarbetet blir en naturlig del i organisationen efter uppdragets avslut.
  • Facebook

info@capacit.se

+46 (0) 76-145 02 28

Örebro